Specialisté na prostor kolem nás

Smarticity® je inženýrská, technologická a konzultační společnost pracující v oblasti geodézie, prostorových dat, geoinformací a 3D technologií. Sídlíme v Brně, v technologickém centru střední Evropy, ale naše pracoviště je celý svět, kde provádíme geodetické práce, vytváříme digitální prostorové modely budov i širšího území a pracujeme s moderními 3D technologiemi sběru, modelování a vizualizace 3D dat. Provádíme pokročilé prostorové analýzy nad 3D modely měst a regionů. Také vyvíjíme vlastní desktopové a webové aplikace pro automatizované zpracování velkého množství prostorových i neprostorových dat.

Geodetická činnost

Geodetická činnost

Provádíme služby v oblasti klasické geodézie - zaměřování pozemků, vytyčování hranic a tvorbu map a výkresů. Zároveň se soustředíme na moderní 3D technologie - laserové skenování, tvorbu modelů a zpracování velkých prostorových dat (mračno bodů).

Podpora projekční činnosti

Podpora projekční činnosti

Dodáváme prostorové datové podklady ve všech fázích projektu, od geodetického zaměření situace pro účely projektování, po zaměření skutečného provedení. Naše technologie jsou tzv. BIM ready, tedy pracujeme i s formáty informačního modelování a dle koncepce BIM.

Pasport pozemků

Pasport pozemků

Přehledný soupis pozemků. Mapový výstup dle budoucího stavu, například pro účely stavby silniční nebo železniční komunikace. Postupy jsou automatizované a plně digitalizované a to přináší významnou úsporu času i financí našim zákazníkům.

Informační modelování města

3D modelování budov a území

Vytváříme 3D modely budov, měst včetně ulic a zeleně, ale i nezastavěného území (rybníky, doly, komunikace). Tvoříme požadované výstupy typu stavebních výkresů anebo modely dále obohacujeme o popisné informace a impementujeme je do GIS.

Monitoring objektů

Monitoring objektů

Důležité je území jako celek a jeho souvislosti. Událostí, jevy a veličiny se vážou k určité poloze, budově nebo objektu. Proto jsme nasadili internet věcí, abychom tyto jevy sledovali v reálném čase a mohli je doplnit do našeho řešení.

Souvislosti

Analýzy a využití sociálních médií

Celá řada informací dnes proudí skrze sociální média, jako jsou Facebook, Twitter nebo Instagram. Tato média využíváme jako komunikační prostředek v rámci internetu věcí, kdy komunikace probíhá na úrovni věc-věc nebo věc-člověk.

Kdo jsme

Smarticity Technologies, s.r.o.
Kounicova 632/89
602 00 Brno
Česká republika
IČ: 04816510
DIČ: CZ04816510

Kontaktujte nás...

Vámi zadané údaje neukládáme, nezpracováváme ani neposkytujeme třetím stranám. Slouží pouze pro odeslání notifikačního emailu s Vaším textem. Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že Vás budeme kontaktovat s odpovědí na Váš text na Vámi zadaný email.