Jak budovat chytré město?

O Smart City se mluví hodně a už i u nás několik let, až má člověk pocit, že pokud není dostatečně "smart", je tak nějak "out". Jedna věc je marketingová značka "smart", na které se vezou černí pasažéři a druhá věc jsou skutečně povedené realizace zlepšující život v daném městě.

V zahraničí existuje několik opravdu povedených realizací tohoto konceptu, v Evropě jsou to metropole Barcelona, Amsterodam, Kodaň nebo Vídeň. Za zmínku jistě stojí i další města, jako je Mexico City, Göteborg nebo Tel Aviv.

Ostatní si těchto nápadů a myšlenek všimli a vydali se podobnou cestou. Na mezinárodních konferencích typu Smart City Expo World Congress se tyto myšlenky sdílejí a je více než užitečné se takových akcí účastnit, neboť jen tam člověk získá nadhled, reálný pohled a zkušenosti a příležitosti od jiných. Jinak hrozí, že zůstane v bublině přesvědčení o správnosti své cesty, vydá se špatným směrem a jeho kroky dojdou ke známému cimrmanovskému "tudy ne".

Co tedy je Smart City?

Na úvod si řekněme, co smart city není. Není to řešení, které by se dalo koupit v krámě jako rohlíky nebo objednat jako služba out‐of‐the‐box. Ani neexistuje univerzální řešení, které by fungovalo všude. Znáte to, přijde za Vámi obchodní zástupce a řekne Vám: kupte si naše "smart něco" a máte po problému, budete velice smart. Chytrá lavička s wifi za desítky tisíc bude vypadat směšně na dlouhodobě zanedbaném chodníku.

„Smart Cities by měly být chápány jako společný systém, kde lidé využívají toky energie, materiálů, služeb a financí a jsou jimi zároveň ovlivňováni při vytváření udržitelného ekonomického rozvoje a vysoké kvality života. Tato vzájemná interakce se stane “Smart” skrze strategické využívání informací, komunikační infrastruktury a služeb transparentního městského plánování a managementu, který bude odpovídat sociálním a ekonomickým požadavkům společnosti.“

Smart City se dělí do několika oblastí: chytrá mobilita, chytré bydlení, chytrá ... a stop! Před dvěma lety jsem podobnou prezentaci měli také. Po zkušenostech víme, že je to nesmysl. Představte si například otevřená data o hromadné veřejné dopravě v Brně. Je to chytrá doprava, okay. Co se ale stane, pokud bude Kometa bojovat o hokejový titul nebo se půlka Brna přesune na přehradu za každoročními ohňostroji? Jsou to dopravní data nebo jsou to data sportovní nebo je to sekce kultura anebo bezpečnost? Je to všechno z toho a proto nemá smysl zavádět zbytečné vertikální členění, byť je to velmi populární. Ostatně jedna z nosných myšlenek světového kongresu Smart City Expo 2015 v Barceloně bylo právě "breaking silos", tzn. bourání vertikálních bariér mezi jednotlivými systémy (řízení města).

Proč se vůbec tolik mluví o chytrých městech, internetu věcí, čtvrté průmyslové revoluci?

Byť se to na první pohled nezdá, jde o jedno a to stejné téma — digitalizaci a digitální revoluci. Za všechno může všudypřítomný a samozřejmý internet, který dosáhl takové technologické úrovně, že umožňuje něco, čemu se říká interkonektivita — tedy že lidé, stroje a zařízení jsou vzájemně propojeny ve společné síti a je jedno, jak vzdáleny jsou od sebe, ale mohou spolu nepřetržitě komunikovat. Ať už je tedy zatím smart city marketingová značka, která vyjde z módy, či nikoliv, jedno je jasné: digitální revoluci se nevyhneme. Tak jako jsme si zvykli pracovat na PC, zvykneme si i na digitalizaci světa, která se promítne i do fungování měst. Pořád ale bude platit, že:

"Města jsou k životu lidí."

Pět kroků k chytrému městu:

1) "Smart City" není o líbivých technologiích, je to zejména jiný pohled na styl řízení a rozvoje města, při kterém nové technologie plní úlohu prostředku, ne cíle. Začněte otázkou "proč?".

2) Smart města se musí plánovat jak shora dolů, tak zdola nahoru. Tedy zároveň si stanovit drobné dílčí cíle a ty postupně sdružovat do větších celků, ale zároveň si stanovit obecnou dlouhodobou strategii a tu prosazovat bez ohledu na politické obsazení.

3) Bavte se s lidmi a spolupracujte. V zahraničí je hodně případů typu "mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky", například chytré odpadkové koše v Londýně, které se nesetkali s pochopením. Vytvořte si komunitní prostředí pro zapojení všech generací a společně vytvoříte úspěšné projekty.

4) Pokud opravdu chcete něco změnit, zapomeňte na způsob jakým jste doposud uvažovali a pracovali a začněte myslet jinak.

5) Stanovte si konkrétní střednědobé cíle: jak chcete aby Vaše město vypadalo za 5 let? Jak v něm udržíte mladou generaci? Co nabídnete podnikatelům? Která data otevřete?

Na závěr odpověď na to, co spojuje všechna výše zmiňovaná města. Je to sebevědomí jejich zástupců udělat změnu, nebát se ji komunikovat s občany a zrealizovat ji v rámci společného konsenzu. Pokud se Vám výše uvedených pět bodů nezdá, koncept Smart City pravděpodobně není pro Vás.

Prospekt ke stažení

Sledujte nás na facebooku nebo linkedin. Držíme Vám palce a přejeme Vám hodně štěstí u zavádění chytrých řešení, komunikaci mezi lidmi a celkové změně města.