Výpočet potenciálu sluneční energie

Věděli jste, že účinnost fotovoltaiky je zhruba na úrovni 17 %? Ne každý objekt je výhodný pro osazení technologie fotovoltaiky nebo fototermiky. Dokážeme ale určit ty, které vhodné jsou a umíme vypočítat kolik energie byste získali, pokud byste tyto technologie použili.

Naše řešení je unikátní v tom, že nezáleží na rozsahu území. Jsme schopní provést výpočet pro jednu budovu, i pro celý region. Naše výhoda je také v tom, že nepotřebujeme masivní a tedy nákladný sběr dat.

solární mapa

Pokud uvažujete o využití sluneční energie ať již pro výrobu elektřiny nebo tepla, zkonzultujte to s námi.

Prospekt ke stažení