• Náš příběh
 • Blog
 • Kontakt
 • Informační model města

  Informační technologie jdou neustále dopředu. V oblasti mapových podkladů se běžně využívají moderní geoinformační systémy. Navazují na koncepci CAD (počítačově podporované kreslení) a doplňují jej o popisné informace v databázové podobě.

  Geoinformační systémy (GIS) jsou perfektní pro 2D znázornění skutečných objektů ve formě bodových, liniových nebo plošných prvků. Díky geodatabázi popisných informací je možné provádět nad těmito prvky analýzy, statistiky nebo výpočty. Nelze je ale využívat pro prostorové analýzy ve 3D ani pro přesnou představu o uspořádání daného území v prostoru.

  Určitým mezistupněm mezi 2D a 3D jsou modely povrchu vytvořené z fotografií a známé široké veřejnosti s běžně dostupných mapových služeb. Z informačního hlediska jsou tyto modely chudé, mají pouze vizuální charakter a žádnou další informaci v sobě neukrývají. Skutečným 3D modelem vhodným pro digitální vytěžování je informační model.

  Informační model je objektově orientovaný, to znamená, že obsahuje třídy prvků a ty mají různé vlastnosti. Představte si například třídu budova, která má vlastnosti typu počet podlaží, sklon střechy, způsob vytápění, apod. V budově se mohou nacházet okna, která mohou mít binární vlastnost otevřená/zavřená. Jednoduše jsme schopní určit, která okna jsou otevřená a přizpůsobit tomu například facility-management. Takových příkladů ukazujících výhody informačního modelu bychom našli spousty.

  Geodesign

  Informační model města má široké uplatnění pro projektování (design) a rozvoj určitého území na bází parametrického modelování. Takhle jsme tvořili model sídliště, kde je velké množství nevyužitých ploch a problém s parkováním.