3D digitalizace budov a území

„Informační 3D model území je plnohodnotný trojrozměrný a objektový model budov, vegetace a dalších prvků, které nesou popisné informace.”

Pracovní postup

1) 2D datový základ: příprava dat pro tvorbu 3D modelu, rozdělení ploch do vrstev a doplnění popisných informací.

2) 3D informace: extrakce výšek budov nad terénem, klasifikace typů střech, doplnění barvy střechy a fasády k jednotlivým budovám. Poté modelování budov, povchů a vegetace.

3) Export do formátů SHP, OBJ, Collada a jiných pro další využití. Možnost zobrazení ve webové aplikaci nebo tisku na 3D tiskárně.

Výhody modelu

1) 3D model města umožňuje nahlížet na prostor tak, jak vypadá ve skutečnosti. Třetí rozměr dává možnost vidět i výškové poměry města a provádět analýzy, které nad 2D daty nejsou možné.

2) Informační 3D model města je plně digitální a kompatibilní s datovými formáty CAD/GIS. Snadno do něj vložíte návrh nového projektu a snadno jej implementujete do svého projektu nebo jej můžete využít jako podklad pro svůj návrh. Vidíte tak souvislosti stávající zástavby a budoucí podoby.

3) Je škálovatelný. Můžete mít detailní model jedné budovy včetně místností, oken a dveří nebo pouze obálkový (hmotový) model širšího území. Přesně podle toho, co potřebujete.

Využití 3D modelu města

Nezáleží na tom, jestli jste velké město nebo malá obec. Vyvinuli jsme unikátní postup, jak vytvořit 3D informační model Vašeho města bez potřeby nákladných technologií.

Model je možné exportovat do formátů SHP, OBJ a dalších nebo publikovat v naší webové aplikaci. Nepotřebujete žádný speciální software, každý odborník nebo občan Vašeho města si jej může prohlídnout online na libovolném zařízení.

Architektonické nebo projekční kanceláře mohou využít model pro návrh nové situace. Model je georeferencovaný, rozměrově správný a je možné jej použít jako podklad v běžných softwarech CAD/GIS (ArcGIS, MicroStation, Civil 3D, apod.).

Modely, které jsme vytvořili

Roční solární potenciál (oslunění) nad 3D modelem městské části Brno-Líšeň, který byl vytvořen naším unikátním způsobem z dostupných prostorových dat. Výsledek je georeferencovaný, takže je možné jej použít jako vrstvu do GIS.

Model hotelu a jeho okolí

Model sídliště