• Mapování a práce v terénu
 • Podpora projekční činnosti
 • 3D modelování budov a území
 • Kontakt
 • 3D modelování budov a území

  #3D #fotogrammetrie #modelování #BIM #násbaví

  Pokud našim zákazníkům nestačí výkres ve 2D nebo 3D s liniovou kresbou, provádíme 3D rekonstrukci objektů za pomocí moderních technologií laserového skenování nebo fotogrammetrie. Snímky nebo skeny zpracováváme v softwaru RealityCapture nebo modelujeme objekty například v Autodesk Revit. Pro tvorbu realistické scény a výstupů ve formě videí používáme enginy pro herní prostředí. Díky tomu jsou naše výstupy téměř k nerozeznání od skutečných fotografií a zároveň můžeme poskytnout interaktivní aplikaci, kde si uživatel projde objekt tak, jako ve skutečnosti.

  3D rekonstrukce stávajících objektů

  3D fotogrammetrie

  3D rekonstrukce historického objektu

  Vytvořili jsme 3D model kaple Panny Marie Pomocnice, která se nachází v Brně - Líšni. Použili jsme technologii fotogrammetrie, tedy 3D modelování ze snímků pomocí kamery Panasonic GH4.

  bim

  Tvorba 3D modelu

  Vytváříme 3D modely stávajících objektů jako podklad pro architektonickou studii. Toto je 3D model hotelu vyhotovený z výkresové dokumentace. Finální model jsme exportovali do formátu OBJ, který byl následně použit pro architektonickou studii budoucí zásatvby.

  bim

  Publikace BIM

  3D modely budov nebo širšího území přibližujeme k uživatelům díky moderním digitálním technologiím. Tato ukázka zobrazuje BIM model z Autodesk Revit ve scéně z enginu pro herní prostředí, kde jsou definovány materiály a osvětlení. Vytváříme fotorealistické vizualizace, ale i interaktivní aplikace nebo videa na profesionální úrovni.

  3D model umíme vytvořit na základě dostupné výkresové dokumentace nebo s použitím technologie fotogrammetrie, tedy modelováním ze snímků z kvalitní kamery. Pro tyto účely používáme kameru Panasonic GH4 s objektivem s pevným ohniskem a zároveň máme k dispozici dálkově pilotované letadlo (hexakoptéru se šesti vrtulemi) DJI S900.

  Z podkladů výkresové dokumentace vytváříme BIM modely v Autodesk Revit. Vytváříme si vlastní rodiny RFA tak, aby výsledný model korespondoval se skutečností. Pracujeme s formáty RVT, RFA i IFC a provádíme přenos modelu do dalších datových prostředí jako jsou nástroje GIS nebo enginy pro herní prostředí.

  Tato ukázka je 3D model části nádvoří hradu Veveří, který vznikl pomocí fotogrammetrie a následného zpracování několika stovek snímků v softwaru RealityCapture. Nejedná se o snímek/fotografii, ale o renderovaný pohled na 3D mesh, který je texturovaný na základě kvalitních snímků.

  Naše výstupy jsou georeferencované, tedy umistěné v souřadnicovém systému a dále kompatibilní s většinou běžných CAD/GIS softwarů. Díky tomu je použijete pro svou práci tak, jak jste zvyklý.

  Informační modelování a 3D model města

  „Informační 3D model území je plnohodnotný trojrozměrný a objektový model budov, vegetace a dalších prvků, které nesou popisné informace.”

  V případě většího projektu provádíme služby v oblasti digitalizace staveb do podoby informačního modelu. Výstupem naší práce může být 2D datový výstup nebo 3D model stávající lokality. Takový model je digitální, tedy včetně popisných informací objektů, které lze sumarizovat a vytvářet plnohodnotné reporty. Nad 3D modelem dále provádíme prostorové analýzy - zastínění, oslunění nebo rozdílové analýzy různých variant projektu.

  Pracovní postup

  1) 2D datový základ: příprava dat pro tvorbu 3D modelu, rozdělení ploch do vrstev a doplnění popisných informací.

  2) 3D informace: extrakce výšek budov nad terénem, klasifikace typů střech, doplnění barvy střechy a fasády k jednotlivým budovám. Poté modelování budov, povchů a vegetace.

  3) Export do formátů SHP, OBJ, Collada a jiných pro další využití. Možnost zobrazení ve webové aplikaci nebo tisku na 3D tiskárně.

  Výhody modelu

  1) 3D model města umožňuje nahlížet na prostor tak, jak vypadá ve skutečnosti. Třetí rozměr dává možnost vidět i výškové poměry města a provádět analýzy, které nad 2D daty nejsou možné.

  2) Informační 3D model města je plně digitální a kompatibilní s datovými formáty CAD/GIS. Snadno do něj vložíte návrh nového projektu a snadno jej implementujete do svého projektu nebo jej můžete využít jako podklad pro svůj návrh. Vidíte tak souvislosti stávající zástavby a budoucí podoby.

  3) Je škálovatelný. Můžete mít detailní model jedné budovy včetně místností, oken a dveří nebo pouze obálkový (hmotový) model širšího území. Přesně podle toho, co potřebujete.

  Využití 3D modelu města

  1) Nezáleží na tom, jestli jste velké město nebo malá obec. Vyvinuli jsme unikátní postup, jak vytvořit 3D informační model Vašeho města bez potřeby nákladných technologií.

  2) Model je možné exportovat do formátů SHP, OBJ a dalších nebo publikovat v naší webové aplikaci. Nepotřebujete žádný speciální software, každý odborník nebo občan Vašeho města si jej může prohlídnout online na libovolném zařízení.

  3) Architektonické nebo projekční kanceláře mohou využít model pro návrh nové situace. Model je georeferencovaný, rozměrově správný a je možné jej použít jako podklad v běžných softwarech CAD/GIS/BIM (AutoCAD, Revit, Archicad, Civil 3D, Microstation, ArcGIS, apod.).