• Mapování a práce v terénu
 • Podpora projekční činnosti
 • 3D modelování budov a území
 • Kontakt
 • Geodetické práce v terénu

  #geodézie #terén #příroda #město #prácevenku #násbaví

  Jako profesionálové se pohybujeme v terénu i tam, kam bychom asi dobrovolně nešli. Zakládáme si na tom, abychom odvedli potřebnou práci v jakékoliv lokalitě i za špatného počasí. Pomáhá nám k tomu profesionální pracovní oblečení od švédské firmy Snickers a terénní obuv značek Salomon a Lowa. Na pozemních komunikacích během provozu je bezpečnost naší práce prioritou. Proto nosíme oděvy splňující normu ČSN EN 20471 Oděvy s vysokou viditelností třídy 3. Na dálku komunikujeme pomocí radiostanic Motorola XT460.

  Geodetické práce provádíme pomocí robotické totální stanice Trimble S5 s kontrolerem Trimble TSC7 a softwarem Trimble Access (verze 2021). Robotická stanice automaticky sleduje hranol, takže není potřeba stát za přístrojem a veškerá pracovní činnost probíhá tam, kde je potřeba. Vytvořili jsme si kódovou tabulku, která nám umožňuje zvýšit produktivitu mapování až na 200 bodů za hodinu. Snažíme se co nejvíc pracovat s digitálními technologiemi a mít bezpapírovou kancelář i venku v terénu. Mapové podklady máme předem připraveny v kontroleru, zároveň jsme online připojeni k firemnímu cloudu. V terénu využíváme mapové služby WMS, takže můžeme mít ortofotomapu nebo katastrální mapu přímo tam, kde měříme.

  Naše měřická skupina se většinou skládá ze dvou kvalifikovaných měřičů ‒ geodetů. Střídáme se u řízení sběru dat a ovládání robotické totální stanice. Někdo operuje s totální stanicí v robotickém režimu a zaměřuje body a druhý pracovník pořizuje fotodokumentaci, zatlouká kolíky nebo pracuje na přípravě lokality pro měření. Pokud je potřeba doměřovat oměrné míry, používáme Leica Disto nebo klasický 5metr a vzájemně si vypomůžeme. Když je potřeba, vyměníme se a pokračujeme tam, kde jsme skončili. Díky tomu jsme efektivní.

  Pro naši práci potřebujeme přesné souřadnice. Tam kde nejsou, používáme GNSS aparaturu pro družicová měření Trimble R8s. Měříme jak rychlou metodou RTK, kdy máme souřadnice přímo v terénu a pokračujeme s totální stanicí. Pokud je potřeba přesná geodetická síť, používáme statickou metodu s následným výpočtem družicových vektorů a souřadnic s milimetrovou přesností. Naše GNSS aparatura přijímá signály ze systémů GPS, Glonass, Galileo i Beidou.

  Práce v terénu nás baví. Můžete nás sledovat na našem instagramu, ale zde ukazujeme příklady prací, na kterých jsme se zatím podíleli.

  41 km

  Délka uliční čáry, kterou jsme zmapovali v obcích v jihomoravském kraji v letech 2019 a 2020.

  67 000 bodů

  Počet podrobných bodů zaměřených v terénu, které jsme doposud použili pro tvorbu mapových výstupů.

  21 GB dat

  Dosavadní velikost naší složky zakázek ve firemním cloudu.

  Ukázky realizovaných prací

  Technická mapa města

  Geodetické zaměření pro projekt datové sítě v Brně

  Vyhotovili jsme mapový podklad pro projekt datové sítě. Geodetické zaměření obsahovalo všechny viditelné prvky v terénu včetně výšek. V této exponované lokalitě jsme úspěšně použili naše řízení prací v terénu, kdy jeden pracovník se soustředil na sběr dat a druhý pracovník sledoval provoz vozidel a tramvají. Bezpečnost práce je pro nás priorita číslo jedna.

  Pasport kanalizace

  Pasport kanalizace v Adamově

  Zaměřili jsme polohy a výšky šachet stokové sítě v Adamově pro potřeby pasportu. Kódové označení šachet už v terénu nám usnadnilo následné zpracování, protože ne všechny byly dohledatelné. Na obrázku je patrná situace, že volíme body tak, abychom mohli postavit přístroj, ale zároveň nepřekáželi provozu a mohl kolem nás bezpečně projet i kočárek.

  Dopravní stavby

  Vytvoření základní vytyčovací sítě dálnice D55

  Podílíme se na přípravě dálnic v České republice. Na této ukázce je GNSS aparatura na jednom z bodů sítě, kterou nebylo možné vybudovat pomocí terestrického měření totální stanicí. Nasadili jsme tedy družicová měření a vybudovali síť s milimetrovou přesností. Součástí předávky byly i protokoly měření a výpočtů a místopisy všech 70 bodů sítě.